Betrokken partner bij de warmtetransitie in Zuid-Holland

Samen realiseren van schaalsprong in de zuid-Hollandse warmtemarkt

Maatwerkfinanciering voor uw project

Over het Warmteparticipatiefonds

Warmtetransitie vormt één van de pijlers van de Energieagenda van de Provincie Zuid-Holland. Realisatie van CO2 reductie door benutting van duurzame warmte is daarbij een belangrijk gegeven. Om deze transitie waar te maken zal een aanzienlijke investering in regionale hoofdinfrastructuur noodzakelijk zijn. Niet alleen het realiseren van warmte-infrastructuur maar ook het ontwikkelen van een regionaal goed functionerende warmtemarkt is cruciaal in het realiseren van een open warmtenet.

Het Warmteparticipatiefonds (“WPF”) is een investeringsfonds met een primaire focus op het ontwikkelen van een warmtemarkt in Zuid-Holland. Het WPF ondersteunt de realisatie van warmteprojecten die bijdragen aan de regionale warmtemarkt als geheel. Het WPF heeft een fondsomvang van EUR 65 miljoen dat beschikbaar is gesteld door de Provincie Zuid-Holland. Dit vermogen wordt beschikbaar gesteld via verschillende soorten financieringsinstrumenten om de financieringsbehoefte van uw warmteproject optimaal te kunnen invullen.

Investeringskenmerken

Financiering van de ontwikkeling van een regionaal warmtenetwerk

Een goed functionerende warmtemarkt is een open markt, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Het realiseren van infrastructuur is van belang, maar dat geldt evenzo voor projecten aan de aanbodzijde, zoals warmtelevering door geothermie en industriële restwarme die in een regionale warmtedistributienetwerk geleverd kunnen worden aan afnemers.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Open toegang tot netwerk
 • Lokale bronnen voor regionaal gebruik
 • Beperkingvan fossielebrandstoffen
 • Katalyserendeffect op ontwikkelingwarmtemarkt

WPF verstrekt financiering en kapitaal aan projecten die bij dragen aan de realisatie van een open warmtenet in Zuid-Holland. Expliciet richt het fonds zich op die projecten die een versnelling en schaalsprong in de ontwikkeling van een warmtenet en –markt kunnen realiseren. Focus ligt daarbij op projecten met een regionale reikwijdte.

Realisatie van significante CO2 reductie

De maatschappelijke doelstelling van het WPF staat centraal. Voor het meten van het maatschappelijk rendement wordt de reductie in CO2 uitstoot gehanteerd.

Investeringscriteria

Maatwerkfinanciering

Het fonds ondersteunt projecten met op maat gesneden financieringsoplossingen. Het bedrag dat WPF per project investeert is minimaal EUR 1.000.000, waarbij maximaal 50% van de totale financieringsbehoefte door het WPF verstrekt mag worden. De overige 50% dient door een co-investeerder verstrekt te worden.

Waarmee kunnen wij uw project ondersteunen

 • Minimale deelneming van EUR 1.000.000 aan kapitaal of financiering
 • Op maat gemaakte instrumenten en voorwaarden
 • Toegang tot een netwerk van co-investeerders en (kennis) partners
 • Proactieve financiële partner met investeringservaring
 • Professionele geïnstitutionaliseerde besluitvorming

Welke randvoorwaarden hanteren we daarbij

 • Het kapitaal wordt ingezet ten behoeve van de het realiseren van warmteprojecten die bijdragen aan een open warmtenet
 • 50% van de totale investeringsbehoefte wordt door co-investeerders verstrekt
 • Bij deelneming in het kapitaal wordt tenminste 50,1% van de aandelen gehouden door een co-investeerder
 • Overtuigend uitgewerkt business plan en sterk management
 • Significante, onderbouwde CO2-reductie
 • Aantoonbare regionale impact van het project

Het WPF is een investeringsfonds van

Contact

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW  Den Haag
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
info@wpfzh.nl